Naturstig
Uppdaterad 2022-05-13 Behjälplig med innehåll till sidan Renée Levin Webbmaster Tommy Hassinen Copyright © 2010 - 2023 gullringen.eu
Naturstigen Smé-åna! Är en natur- och kulturhistorisk innehållsrik stig, som berättar om bygdens utveckling. Utmed stigen finns bl. a Skomakargrottan, Djupegrop och traktens högsta vattenfall, 19 m. Under Kvarndammens vattenyta ligger grunderna till de olika verksamheterna vid ”Ålhults bruk” samt nedanför fallet finns platsen där general Pechlin lät anlägga ett järnbruk. Hela slingan är ca 4,5 km, men det går att välja kortare avsnitt. Naturstigen är speciellt på sträckan från vattenfallet ner till kraftstationen, svårtillgänglig för rörelsehindrade. Start och mål för naturstigen är vid Kvarndammen, Brännebro, ca 1 km från infarten till Gullringen från riksväg 23/34. Mer information och karta finns i broschyren ”Naturstigen Smé-åna!” Broschyren finns att hämta i: Gullringens bibliotek Vandrarhemmet Turistbyrån i Vimmerby